Hebben "Bu Kim" en "Kim Bu" in het Turks beide dezelfde betekenis, maar is het enige verschil tussen de twee de spelling?


Antwoord 1:

Beide hebben de betekenis "wie is dit / dat?" maar het is beter om "Bu Kim" te gebruiken. In het Turks ligt de nadruk meestal op het laatste woord of het woord vóór het laatste.

Bijvoorbeeld:

Ik zette mijn intensiteit in mijn gedachten voor mijn droom.

Ik zette mijn aanwezigheid intens voor mijn droom.

Beiden betekent dat ik alles gedaan heb wat ik kon voor mijn droom, maar de eerste zin legt de nadruk op "mijn beste", terwijl de tweede zin de nadruk legt op "mijn droom".

Als je “Kim Bu” zegt, bedoel je eigenlijk de persoon waar je om vraagt, omdat “bu” meestal niet bedoeld is voor mensen.