Wat is het verschil tussen de ENTP-persoonlijkheid 7w6 en 7w8?


Antwoord 1:

Beginnend met de nexus Enneagram # 7 (ESTP) gaat de spanning op zoek naar 'lust for life' 'go it' 'manchild' die materiële zelfbevrediging als zijn doel zoekt, met behulp van Introverted Thinking om zijn kansen te beoordelen, bewijst de agressieve en gerichte # 8 (ENTJ); terwijl het lenen aan de timide # 6 (ISTJ). Aangezien de # 5/6/7/8 van het Enneagram als de 'denkers' worden beschouwd, regeert het Denken van de MBTI over de roost voor zover vaardigheden worden toegepast. # 5/6 zijn introvert, terwijl # 7/8 extravert is. # 5/7 aanwezig als Perceivers in die zin dat ze zelfgenoegzame opties uitbreiden, terwijl # 6/8 Judger's zijn die niet kunnen rusten totdat ze de klus hebben geklaard. De sleutel tot alle soorten zijn hun reacties op noodzaak en de uitvinding die voortkomt uit de ondubbelzinnige restricties. Als denktypen kan # 5/6/7/8 hun emoties altijd uitschakelen om het onmiddellijke probleem aan te pakken.


Antwoord 2:

Er zijn online enneagramboek-pdf's die op de verschillen ingaan.

7w8 is assertiever, 7w6 gaat meer over veiligheid, beiden houden van plezier maken, beide zijn natuurlijke socializers en zorgen promovend voor de groep, hoewel niet altijd het geval. Er is eigenlijk heel veel informatie online, ik weet niet hoe je al die gegevens hebt gemist ‍