Wat is het verschil tussen "Hij heeft gedaan" en "Hij deed"?


Antwoord 1:

Er wordt gezegd dat de constructie die HIJ HEEFT GEDAAN PERFECTE TIJD IS. Deze tijd wordt gebruikt om een ​​actie aan te duiden die in het directe verleden voorbij is en / of het resultaat nog steeds voelbaar of relevant is. Voor ex. Ik heb een van de gebruiken van de tegenwoordige tijd uitgelegd. [dus wees klaar om nu dezelfde vragen te beantwoorden,]

Van de constructie die HIJ HEEFT gezegd, wordt gezegd dat deze EENVOUDIG VERLEDEN SPANNING is. Deze tijd wordt gebruikt wanneer je een actie wilt overbrengen die op een bepaald moment in het verleden is afgelopen. Hij voltooide bijvoorbeeld zijn opdrachten gisteren.


Antwoord 2:

De VERB-FORMULIEREN hebben verschillende functies in eindige en niet-eindige werkwoordsgroepen. De -s vorm en de verleden vorm zijn altijd eindig, terwijl het -ing deelwoord en de -ed, voltooid deelwoord, altijd niet-eindig zijn. De basisvorm: de vorm die geen verbuiging heeft, is soms eindig en soms niet-eindig . In de gegeven zin 'heeft hij gedaan. ', Alleen het eerste werkwoordwoord:' has 'is eindig, terwijl het volgende werkwoord' done 'niet-eindig is (zoals eerder uitgelegd: het -ed, voltooid deelwoord is altijd niet-eindig.). In de tweede zin 'Hij deed' is het woord 'deed' echter het verleden en is het Eindig. De zin: "Hij heeft gedaan." , is een voorbeeld van het perfecte aspect na “HEBBEN”, terwijl de andere zin: “Hij deed. ”, Is een voorbeeld van de verleden vorm, van een eindig werkwoord in de verleden tijd. Beide zijn eenvoudige zinnen.