Wat is het exacte verschil tussen een wegenbelasting en tolbelasting? Waarom betalen we tolbelasting, zelfs als we al een zwaar bedrag betalen voor de wegenbelasting?


Antwoord 1:

Verkeersbelasting moet op een voertuig worden betaald voordat het op een openbare weg kan worden gereden. Het wordt meestal betaald op het moment van aankoop van een nieuw voertuig.

Tolbelasting wordt geheven op voertuigen die op bepaalde snelwegen en bruggen willen pendelen. De nationale overheid of het lokale orgaan zal tol heffen op wegen of bruggen als een manier om het geld terug te vorderen dat is besteed aan de aanleg van die weg of brug. Tolbelasting kan ook worden geheven om de onderhoudskosten van de weg of brug te verhalen.

Verkeersbelasting is meestal een eenmalige betaling. Tol moet echter worden betaald wanneer een voertuig de weg of brug gebruikt waarop tol wordt geheven.

Ik hoop dat dit helpt.


Antwoord 2:

Een wegenbelasting is een belasting die wordt geheven op elk voertuig dat door de weg rijdt. Zodra wegenbelasting op een voertuig wordt betaald, kan deze op alle wegen in de staat worden uitgevoerd. Terwijl tol een gebruikersheffing is voor het gebruik van een deel van de weg of brug dat specifiek als zodanig is gereserveerd. Eerder tijdens de keizerlijke heerschappij was er geen wegenbelasting, maar er was alleen tol. Gezien de moeilijkheid om tol te heffen op meerdere punten is wegenbelasting geïntroduceerd ter vervanging van tolgelden als een uniforme tolbelasting.

Nu worden op meerdere punten naast de wegenbelasting tolgelden geheven voor het gebruik van een deel van de wegen of brug die zo zijn aangemeld. Theoretisch komt het neer op dubbele belasting en als zodanig kan worden gezegd dat het illegaal is.

Maar praktisch is er een reden om tol te innen. De aanleg van wegen en bruggen is erg duur geworden. De gebruikelijke toewijzing uit de begroting van de staat en de centrale overheid is mogelijk niet eens voldoende om de routinematige reparaties en vervangingskosten te dekken. In die situatie kunnen de enorme uitgaven die nodig zijn voor de aanleg van wegen en bruggen alleen worden gerealiseerd door externe financiering of door speciale budgettering. Het geleende bedrag van de externe financiers moet in de toekomst met rente worden terugbetaald. Het bedrag dat nodig is om de externe financier terug te betalen, wordt voldaan via tolheffing.

Als externe financiering niet afhankelijk is voor de aanleg van nieuwe wegen en bruggen, kan dit een lange wachttijd vergen, gedurende welke periode de samenleving de diensten van nieuwe wegen en bruggen kan onthouden. De voordelen verbonden aan de aanleg van nieuwe wegen en bruggen zijn talrijk. Het kan helpen bij het verminderen van de file, of bij het verkorten van de rijtijd om een ​​bepaalde plaats te bereiken, of bij het bieden van goed rijcomfort, enzovoort. Kortom, er kunnen besparingen zijn op de bedrijfskosten van de voertuigen. Door betaling van tol wordt slechts een deel van de bespaarde kosten besteed. Het is dus economisch een goede optie.

Een ander punt is dat als de overheidsfinanciering afhankelijk is van de aanleg van nieuwe wegen en bruggen, dit mogelijk de voertuigbelasting / wegenbelasting moet verhogen. Als de wegenbelasting wordt verhoogd, wordt de last gedeeld door iedereen die het voertuig gebruikt, ongeacht of hij de onmiddellijke gebruiker is van de nieuwe wegen of brug die is aangelegd. Het is dus gezonder om belasting te innen van de directe gebruikers. De tol kan worden beschouwd als belasting van de directe gebruikers van de nieuwe wegen of brug.


Antwoord 3:

Een wegenbelasting is een belasting die wordt geheven op elk voertuig dat door de weg rijdt. Zodra wegenbelasting op een voertuig wordt betaald, kan deze op alle wegen in de staat worden uitgevoerd. Terwijl tol een gebruikersheffing is voor het gebruik van een deel van de weg of brug dat specifiek als zodanig is gereserveerd. Eerder tijdens de keizerlijke heerschappij was er geen wegenbelasting, maar er was alleen tol. Gezien de moeilijkheid om tol te heffen op meerdere punten is wegenbelasting geïntroduceerd ter vervanging van tolgelden als een uniforme tolbelasting.

Nu worden op meerdere punten naast de wegenbelasting tolgelden geheven voor het gebruik van een deel van de wegen of brug die zo zijn aangemeld. Theoretisch komt het neer op dubbele belasting en als zodanig kan worden gezegd dat het illegaal is.

Maar praktisch is er een reden om tol te innen. De aanleg van wegen en bruggen is erg duur geworden. De gebruikelijke toewijzing uit de begroting van de staat en de centrale overheid is mogelijk niet eens voldoende om de routinematige reparaties en vervangingskosten te dekken. In die situatie kunnen de enorme uitgaven die nodig zijn voor de aanleg van wegen en bruggen alleen worden gerealiseerd door externe financiering of door speciale budgettering. Het geleende bedrag van de externe financiers moet in de toekomst met rente worden terugbetaald. Het bedrag dat nodig is om de externe financier terug te betalen, wordt voldaan via tolheffing.

Als externe financiering niet afhankelijk is voor de aanleg van nieuwe wegen en bruggen, kan dit een lange wachttijd vergen, gedurende welke periode de samenleving de diensten van nieuwe wegen en bruggen kan onthouden. De voordelen verbonden aan de aanleg van nieuwe wegen en bruggen zijn talrijk. Het kan helpen bij het verminderen van de file, of bij het verkorten van de rijtijd om een ​​bepaalde plaats te bereiken, of bij het bieden van goed rijcomfort, enzovoort. Kortom, er kunnen besparingen zijn op de bedrijfskosten van de voertuigen. Door betaling van tol wordt slechts een deel van de bespaarde kosten besteed. Het is dus economisch een goede optie.

Een ander punt is dat als de overheidsfinanciering afhankelijk is van de aanleg van nieuwe wegen en bruggen, dit mogelijk de voertuigbelasting / wegenbelasting moet verhogen. Als de wegenbelasting wordt verhoogd, wordt de last gedeeld door iedereen die het voertuig gebruikt, ongeacht of hij de onmiddellijke gebruiker is van de nieuwe wegen of brug die is aangelegd. Het is dus gezonder om belasting te innen van de directe gebruikers. De tol kan worden beschouwd als belasting van de directe gebruikers van de nieuwe wegen of brug.


Antwoord 4:

Een wegenbelasting is een belasting die wordt geheven op elk voertuig dat door de weg rijdt. Zodra wegenbelasting op een voertuig wordt betaald, kan deze op alle wegen in de staat worden uitgevoerd. Terwijl tol een gebruikersheffing is voor het gebruik van een deel van de weg of brug dat specifiek als zodanig is gereserveerd. Eerder tijdens de keizerlijke heerschappij was er geen wegenbelasting, maar er was alleen tol. Gezien de moeilijkheid om tol te heffen op meerdere punten is wegenbelasting geïntroduceerd ter vervanging van tolgelden als een uniforme tolbelasting.

Nu worden op meerdere punten naast de wegenbelasting tolgelden geheven voor het gebruik van een deel van de wegen of brug die zo zijn aangemeld. Theoretisch komt het neer op dubbele belasting en als zodanig kan worden gezegd dat het illegaal is.

Maar praktisch is er een reden om tol te innen. De aanleg van wegen en bruggen is erg duur geworden. De gebruikelijke toewijzing uit de begroting van de staat en de centrale overheid is mogelijk niet eens voldoende om de routinematige reparaties en vervangingskosten te dekken. In die situatie kunnen de enorme uitgaven die nodig zijn voor de aanleg van wegen en bruggen alleen worden gerealiseerd door externe financiering of door speciale budgettering. Het geleende bedrag van de externe financiers moet in de toekomst met rente worden terugbetaald. Het bedrag dat nodig is om de externe financier terug te betalen, wordt voldaan via tolheffing.

Als externe financiering niet afhankelijk is voor de aanleg van nieuwe wegen en bruggen, kan dit een lange wachttijd vergen, gedurende welke periode de samenleving de diensten van nieuwe wegen en bruggen kan onthouden. De voordelen verbonden aan de aanleg van nieuwe wegen en bruggen zijn talrijk. Het kan helpen bij het verminderen van de file, of bij het verkorten van de rijtijd om een ​​bepaalde plaats te bereiken, of bij het bieden van goed rijcomfort, enzovoort. Kortom, er kunnen besparingen zijn op de bedrijfskosten van de voertuigen. Door betaling van tol wordt slechts een deel van de bespaarde kosten besteed. Het is dus economisch een goede optie.

Een ander punt is dat als de overheidsfinanciering afhankelijk is van de aanleg van nieuwe wegen en bruggen, dit mogelijk de voertuigbelasting / wegenbelasting moet verhogen. Als de wegenbelasting wordt verhoogd, wordt de last gedeeld door iedereen die het voertuig gebruikt, ongeacht of hij de onmiddellijke gebruiker is van de nieuwe wegen of brug die is aangelegd. Het is dus gezonder om belasting te innen van de directe gebruikers. De tol kan worden beschouwd als belasting van de directe gebruikers van de nieuwe wegen of brug.